EVET homepage photo

Wzmacnianie pozycji nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego

EVET homepage photo2

Wspieranie ustawicznego doskonalenia zawodowego nowo wykwalifikowanych nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego pracujących z uczniami-imigrantami

EVET homepage photo3

Mierzenie się z wyzwaniami związanymi z bezrobociem wśród młodzieży i imigracją

Scroll to content

Nasze cele, Twoje korzyści

Ocena umiejętności pracy z uczniami – imigrantami

Dostęp do internetowego narzędzia diagnostycznego

Stymulowanie rozwoju umiejętności "miękkich" wśród nauczycieli

Promocja komunikacji oraz kompetencji międzykulturowych

Zapewnienie przewodników w wersji cyfrowej dotyczących zwiększania włączenia społecznego w środowisku klasowym

Promowanie integracji uczniów-imigrantów