University of Lodz

Uniwersytet Łódzki, założony w 1945 r., jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Od dziesięcioleci jest również jednym z największych i najpopularniejszych polskich uniwersytetów i wielokrotnie znajdował się w czołówce uczelni wyższych w kraju. Uniwersytet podzielony jest na 12 wydziałów oferujących 95 kierunków i 158 specjalizacji w języku polskim oraz 21 kierunków w języku angielskim. Ponadto Uniwersytet oferuje programy doktoranckie i ponad 50 programów studiów podyplomowych. Obecnie na Uniwersytet Łódzki uczęszcza około 32 000 studentów, w tym 2400 z zagranicy. W tej prawdziwie międzynarodowej atmosferze każdy może doświadczyć różnorodności kulturowej zarówno miasta, jak i samej instytucji. Zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim spowodowane jest nie tylko wysoką jakością nauczania, ale także nowoczesnymi programami studiów dostosowanych do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Współpraca międzynarodowa jest dla Uniwersytetu możliwością rozwoju i kontynuacji tradycji miasta. Nasza instytucja regularnie gości znamienitych prelegentów, znanych polityków, biznesmenów i przedstawicieli kultury z Polski i zagranicy, a także aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. W ramach umów bezpośredniej współpracy Uczelnia współpracuje z 250 instytucjami partnerskimi z całego świata. W ramach programu Erasmus + Uniwersytet podpisał dotychczas 700 umów z 400 instytucjami partnerskimi. W wyniku współpracy z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, takimi jak Université Jean Moulin Lyon 3, Université Franҫois - Rabelais (Tours), Westfälische Wilhelms - Universität Münster, University of Maryland, University of Regensburg i Centria University of Applied Sciences (Kokkola, Finlandia) studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą ukończyć studia z podwójnymi dyplomami. Każdego roku około 400 studentów wyjeżdża zagranicę w celu odbycia wymiany, przy czym większość otrzymuje stypendium. Ze swojej strony Uniwersytet Łódzki gości ponad 1000 studentów uczestniczących w programach wymiany zagranicznej rocznie.

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny jest największym z 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział położony w samym sercu Łodzi działa od 1965 r., choć tradycje łódzkich kręgów ekonomicznych i socjologicznych sięgają lat 20tych XX wieku.

Obecnie na Wydziale, nazywanym w skrócie EkSoc, studiuje około 5 500 studentów i pracuje ponad 400 pracowników naukowych. Wydział zapewnia wysoką jakość badań i nauczania - w 2017 r. uzyskał najwyższą kategorię „A” przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prawie co czwarty nauczyciel akademicki na EkSocu ma nadany tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Prace badawcze i dydaktyczne prowadzone są w 8 głównych instytutach Wydziału, który oferuje szeroki wybór nowoczesnych i cenionych kierunków na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Znani absolwenci Wydziału to między innymi były minister polskiego rządu i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, pisarz Andrzej Sapkowski, polityk Jacek Saryusz-Wolski, ekonomista Witold Orłowski, ekonomista i polityk Jolanta Chełmińska, artysta i przedsiębiorca Krzysztof Candrowicz oraz nieżyjący już przedsiębiorca Aleksander Gudzowaty.

Wydział jest również zaangażowany we współpracę międzynarodową z uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji, a personel z powodzeniem realizuje międzynarodowe granty i projekty badawcze. Pracownicy naukowi i studenci mogą korzystać ze stypendiów w ramach programu LLP, Erasmus+ lub Mobility Direct w całej Europie, a także z seminariów Szkoły Letniej w Brazylii, Chile, Chinach, Ekwadorze, Rosji, Turcji i na Ukrainie.

kontaktowy adres e-mail: evet@uni.lodz.pl